taqım

taqım
is. köhn.
1. Bax vzvod. Uzunboylu, sarıbənizli, alagözlü taqım komandiri taqımı fişənglə təchiz edirdi. H. N.. Hacıyev taqım komandiri idi. Neçə aydı ki, taqımı ilə məşğul olur, onu öyrədir, döyüşə hazırlayır. Ə. Ə..
2. Bax komplekt. Xəlilin qoltuğunda bir bağlı yataq taqımı və Əhmədin əllərində bişmiş, polis dairəsinə girdilər. Ç..
3. «Bir» sözü ilə: bir taqım – 1) bir yığın, bir dəstə. <Yaşlı kişi:> Şəhərin bir mənzilliyində mənimlə birlikdə gələn bir neçə zəvvarı bir taqım adamlar qarşıladılar. S. Hüseyn; 2) bir miqdar, bir qədər, bir sıra, cürbəcür, dürlü-dürlü. Hər zaman Zeynal <Mehribanı> bir taqım quru və boş vədlərlə dolandırırdı. S. H.. Fəqət işin çoxluğundan bədii ədəbiyyata istədiyim qədər vaxt sərf edə bilmədiyimə görə, bir taqım yazılarımın hələ indi də natamam qalmasına təəssüf edirəm. T. Ş. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • xeyl — ə. 1) at; ilxı; 2) dəstə, taqım; 3) atlı, süvari dəstə; 4) yığın, toplu ə. qürur, məğrurluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dargöz(lü) — sif. Paxıl, gözü götürməyən. O göstərir ki, həyatda yaxşı adamlar olduğu kimi, dargöz adamlar da çoxdur. S. S. A.. Hacı Sultanın dükan qonşuları bir taqım paxıl, dargöz adamlardı. S. H.. Fərəc bəy də atası kimi forslu, təşəxxüslü, paxıl, dargöz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolandırmaq — f. 1. Hərləndirmək, fırlandırmaq, aylandırmaq, dövr etdirmək. Çarxı dolandırmaq. – O əllər . . cəhrə dolandırmaqdan, lülə sarımaqdan qabar olub ağaca dönmüşdür! Ə. Ə.. // Gəzdirmək. Uşağı apar, bağda dolandır, gətir. – Qurbanəli bəyin nökəri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıbəniz(li) — sif. 1. Sarışın. Sarıbəniz qız. – Uzunboylu, sarıbənizli, alagözlü taqım komandanı taqımı fişəng ilə təchiz edirdi. H. N.. Sarıbəniz uşaqlar həyəcanla bu məhbusları izləyirdilər. S. Vəliyev. 2. Solğun sifətli, üzünün rəngi qaçmış, solğun.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vəsvəsə — is. <ər.> Şübhə və tərəddüd, narahatlıq, iztirab, qorxu, səksəkə; əsli olmadığı halda xəyala gələn şey. <Sona:> Eh, nə vəsvəsələr gəlir könlümə! İnşallah, getməz, mənə and içibdir ki, . . heç bir quzu oğurluğuna da getmərəm. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədəbsizlik — is. Ədəb və tərbiyə nöqsanı, tərbiyəsizlik, nəzakətsizlik, qanacaqsızlıq. Ədəbsizlikdən doğan kobudluq. // Ədəbsiz hərəkət, söz. Ədəbsizlik etmək. – Molla başını qaldırıb Teymurun bu ədəbsizliyinə heyran heyran baxır. M. N. lətif.. Zeynalın bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • HEBREW GRAMMAR — The following entry is divided into two sections: an Introduction for the non specialist and (II) a detailed survey. [i] HEBREW GRAMMAR: AN INTRODUCTION There are four main phases in the history of the Hebrew language: the biblical or classical,… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”